Raporty bieżące

PROCAD

Raporty bieżące

2022

Raport bieżący nr 28/2022
Z dnia 26.07.2022. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 27/2022
Z dnia 20.07.2022. Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 26/2022
Z dnia 15.07.2022. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 25/2022
Z dnia 05.07.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 24/2022
Z dnia 05.07.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 23/2022
Z dnia 05.07.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 22/2022
Z dnia 05.07.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 21/2022
Z dnia 05.07.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 20/2022
Z dnia 05.07.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 19/2022
Z dnia 05.07.2022. Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu nabycia akcji
w drodze przymusowego wykupu. Pobierz plik PDF,

Raport bieżący nr 18/2022
Z dnia 30.06.2022. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2022
Z dnia 30.06.2022. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 30 czerwca 2022 r. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 16/2022
Z dnia 30.06.2022. Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 15/2022
Z dnia 03.06.2022. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, Pobierz plik PDF – załącznik – projekty uchwał na ZWZ

Raport bieżący nr 14/2022
Z dnia 01.06.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF załącznik

Raport bieżący nr 13/2022
Z dnia 31.05.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 12/2022
Z dnia 31.05.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 11/2022
Z dnia 31.05.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 10/2022
Z dnia 13.05.2022. Informacja o przesłaniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2022
Z dnia 26.04.2022. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2022
Z dnia 26.04.2022. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 26 kwietnia 2022 r. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 7/2022
Z dnia 26.04.2022. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2022
Z dnia 30.03.2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik: ogłoszenie o zwołaniu NWZ Pobierz plik PDF – załącznik: projekty uchwal na NWZ

Raport bieżący nr 5/2022
Z dnia 25.03.2022. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2022
Z dnia 25.02.2022. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2022
Z dnia 16.02.2022. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 2/2022
Z dnia 31.01.2022. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2022
Z dnia 31.01.2022. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF – załącznik

2021

Raport bieżący nr 35/2021
Z dnia 21.12.2021. Aneks do porozumienia akcjonariuszy PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF- Aneks

Raport bieżący nr 34/2021
Z dnia 13.12.2021. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 33/2021
Z dnia 13.12.2021. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 32/2021
Z dnia 13.12.2021. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 31/2021
Z dnia 13.12.2021. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 30/2021
Z dnia 13.12.2021. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 29/2021
Z dnia 08.12.2021. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 28/2021
Z dnia 08.12.2021. Złożenie zleceń kupna akcji w wezwaniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 27/2021
Z dnia 02.12.2021. Zmiana ceny w wezwaniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 26/2021
Z dnia 30.11.2021. Zawiadomienie o podjęciu decyzji o podwyższeniu ceny, po której będą nabywane objęte wezwaniem akcje PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 25/2021/K
Z dnia 30.11.2021. Korekta raportu nr 25/2021: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 25/2021
Z dnia 30.11.2021. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 24/2021
Z dnia 30.11.2021. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 23/2021
Z dnia 09.11.2021. Zgłoszenie wniosku akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 30 listopada 2021 r. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik – uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ, Pobierz plik PDF załącznik – projekty uchwał na NWZ.

Raport bieżący nr 22/2021
Z dnia 04.11.2021. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 21/2021
Z dnia 29.10.2021. Stanowisko Zarządu PROCAD SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 20/2021
Z dnia 29.10.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 19/2021
Z dnia 14.10.2021. Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik pdf – treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA

Raport bieżący nr 18/2021
Z dnia 04.10.2021. Zawiadomienie o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pobierz plik PDFPobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 17/2021
Z dnia 04.10.2021. Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy spółki PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 16/2021
Z dnia 12.08.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2021
Z dnia 23.06.2021. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDFPobierz plik PDF- załącznik

Raport bieżący nr 14/2021
Z dnia 23.06.2021. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF- załącznik

Raport bieżący nr 13/2021
Z dnia 23.06.2021. Zbycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2021
Z dnia 23.06.2021. Zbycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2021
Z dnia 22.06.2021. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2021
Z dnia 14.05.2021. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2021
Z dnia 14.05.2021. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2021
Z dnia 14.05.2021. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2021
Z dnia 14.05.2021.Raport biezacy nr 7 na 2021 Zalacznik Raport biezacy nr 7 na 2021 Tresc uchwal podjetych przez ZWZ PROCAD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 maja 2021 r.

Raport bieżący nr 4/2021 Korekta
Z dnia 13.05.2021. Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2021
Z dnia 07.05.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2021
Z dnia 23.04.2021. Zgłoszenie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 14 maja 2021 r. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik 1, Pobierz plik PDF – załącznik 2

Raport bieżący nr 4/2021
Z dnia 16.04.2021. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF – załącznik 1, Pobierz plik PDF – załącznik 2

Raport bieżący nr 3/2021
Z dnia 26.03.2021. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2021
Z dnia 08.03.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2021
Z dnia 29.01.2021. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r. Pobierz plik PDF

2020

Raport bieżący nr 36/2020
Z dnia 25.11.2020. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 35/2020
Z dnia 25.11.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 34/2020
Z dnia 20.11.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 33/2020
Z dnia 03.11.2020. Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF załącznik – zaproszenie do składania ofert

Raport bieżący nr 32/2020
Z dnia 02.11.2020. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Emitenta Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 31/2020
Z dnia 28.10.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 30/2020
Z dnia 26.10.2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 29/2020
Z dnia 21.10.2020. Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 21 października 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 28/2020
Z dnia 16.10.2020. Ponowna zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plki PDF  załącznik

Raport bieżący nr 27/2020
Z dnia 15.10.2020. Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 26/2020
Z dnia 25.09.2020. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik – ogłoszenie o zwołaniu NWZ, Pobierz plik PDF – załącznik – projekty uchwał na NWZ

Raport bieżący nr 25/2020
Z dnia 02.09.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 24/2020
Z dnia 20.08.2020. Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 23/2020
Z dnia 18.08.2020. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 22/2020
Z dnia 18.08.2020. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 21/2020
Z dnia 18.08.2020. Nabycie akcji własnych. RPobierz plik PDF

Raport bieżący nr 20/2020
Z dnia 13.08.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 19/2020
Z dnia 22.07.2020. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 18/2020
Z dnia 22.07.2020. Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2020
Z dnia 21.07.2020. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2020
Z dnia 09.07.2020. Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 09 lipca 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2020
Z dnia 09.07.2020. Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 dotyczącego proponowanych  zmian projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2020
Z dnia 08.07.2020. Proponowane zmiany projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2020
Z dnia 29.06.2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosówna Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2020
Z dnia 29.06.2020. Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 11/2020
Z dnia 25.06.2020. Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 10/2020
Z dnia 22.06.2020. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 9/2020
Z dnia 03.06.2020. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF- załącznik , Pobierz plik PDF – załącznik, Pobierz plik PDF – załącznik,

Raport bieżący nr 8/2020
Z dnia 05.05.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2020
Z dnia 29.04.2020. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Pobierz plik PDF Pobierz Załącznik

Raport bieżący nr 6/2020
Z dnia 30.03.2020. Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2020
Z dnia 30.03.2020. Korekta raportu rocznego za 2019 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2020
Z dnia 16.03.2020. Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2020
Z dnia 28.02.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2020
Z dnia 10.02.2020. Informacja dotycząca wykorzystania projektu budowlanego CBR. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2020
Z dnia 16.01.2020. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Pobierz plik PDF

2019

Raport bieżący nr 13/2019
Z dnia 27.08.2019. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2019
Z dnia 26.06.2019. Informacja dotycząca weryfikacji płynności akcji Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2019
Z dnia 31.05.2019. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2019
Z dnia 28.05.2019. Powołanie członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2019
Z dnia 28.05.2019. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2019
Z dnia 02.05.2019. Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2019
Z dnia 30.04.2019. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2019
Z dnia 30.04.2019. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2019
Z dnia 30.04.2019. Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2019
Z dnia 02.04.2019. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2019
Z dnia 14.03.2019. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2019
Z dnia 05.03.2019. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2019
Z dnia 23.01.2019. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Pobierz plik PDF

2018

Raport bieżący nr 18/2018
Z dnia 27.11.2018. Informacja dotycząca umowy znaczącej.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2018
Z dnia 15.11.2018. Transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2018
Z dnia 06.11.2018. Informacja dotycząca planowanej sprzedaży udziałów spółki zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2018
Z dnia 31.10.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierze plik PDF

Raport bieżący nr 14/2018
Z dnia 30.07.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2018
Z dnia 09.07.2018. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2018
Z dnia 25.06.2018. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2018
Z dnia 13.06.2018. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2018
Z dnia 11.06.2018. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2018
Z dnia 11.06.2018. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2018
Z dnia 11.06.2018. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2018
Z dnia 11.05.2018. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.
Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2018
Z dnia 11.05.2018. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2018
Z dnia 27.04.2018. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2018
Z dnia 27.03.2018. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2018
Z dnia 12.03.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2018
Z dnia 01.03.2018. Podpisanie Listu intencyjnego z Groclin SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2018
Z dnia 23.01.2018. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Pobierz plik PDF

2017

Raport bieżący nr 17/2017
Z dnia 07.12.2017. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2017
Z dnia 03.11.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2017
Z dnia 11.08.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2017
Z dnia 07.07.2017. Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2017
Z dnia 29.05.2017. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2017
Z dnia 29.05.2017. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2017
Z dnia 28.04.2017. Korekta raportu bieżącego nr 7/2017. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2017
Z dnia 28.04.2017. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2017
Z dnia 28.04.2017. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2017
Z dnia 28.04.2017. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2017 Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2017
Z dnia 28.04.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2017
Z dnia 03.04.2017. Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2017
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2017
Z dnia 10.03.2017. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2017 korekta raportu
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2017
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2017
Z dnia 25.01.2017. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. Pobierz plik PDF

2016

Raport bieżący nr 15/2016
Z dnia 07.09.2016. Podpisanie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2016
Z dnia 04.08.2016. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2016
Z dnia 08.06.2016. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 czerwca 2016 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2016
Z dnia 08.06.2016. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2016
Z dnia 25.05.2016. Informacja potwierdzająca warunkową możliwość zawarcia umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2016
Z dnia 16.05.2016. Zapłata należności z umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2016
Z dnia 13.05.2016. Przesuniecie daty publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2016. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2016
Z dnia 11.05.2016. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2016

Z dnia 11.05.2016. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF (ogłoszenie)  Pobierz plik PDF (załącznik)

Raport bieżący nr 6/2016
Z dnia 10.05.2016. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2016
Z dnia 9.05.2016. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2016
Z dnia 18.03.2016. Zawarcie umowy znaczącej Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2016
Z dnia 10.03.2016. Wniosek do sądu dotyczący umowy znaczącej Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2016
Z dnia 27.01.2016. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2016
Z dnia 27.01.2016. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2015 r. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2016. Pobierz plik PDF

2015

Raport bieżący nr 17/2015
Z dnia 28.12.2015. Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2015
Z dnia 08.12.2015. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2015
Z dnia 09.06.2015. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2015
Z dnia 30.04.2015. Korekta raportu nr 11/2015 – Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2015
Z dnia 29.04.2015. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2015
Z dnia 29.04.2015. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2015
Z dnia 29.04.2015. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2015
Z dnia 29.04.2015. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2015
Z dnia 29.04.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2015
Z dnia 29.04.2015. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2015
Z dnia 02.04.2015. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2015
Z dnia 02.04.2015. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2015
Z dnia 01.04.2015. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2015
Z dnia 05.03.2015. Aktualizacja umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2015
Z dnia 03.02.2015. Uzyskanie przez PROCAD SA statusu Autodesk Platinum Partner. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2015
Z dnia 29.01.2015. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2015
Z dnia 29.01.2015. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2014 r.  Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2015. Pobierz plik PDF

2014

Raport bieżący nr 9/2014
Z dnia 11.07.2014. Zmniejszenie udziału poniżej 10% w kapitale zakładowym Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2014
Z dnia 23.05.2014. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2014
Z dnia 15.05.2014. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2014
Z dnia 15.05.2014. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2013.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2014
Z dnia 15.05.2014. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 15 maja 2014 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2014
Z dnia 17.04.2014. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2014
Z dnia 17.04.2014. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2014
Z dnia 29.01.2014. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2013 r.  Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2014. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2014
Z dnia 22.01.2014. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.  Pobierz plik PDF

2013

Raport bieżący nr 12/2013
Z dnia 10.12.2013. Zmiana udziału o 2% w kapitale zakładowym Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2013
Z dnia 27.08.2013. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2013
Z dnia 14.06.2013. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2013
Z dnia 14.06.2013. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2013
Z dnia 14.06.2013. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2012.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2013
Z dnia 14.06.2013. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2013
Z dnia 16.05.2013. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2013
Z dnia 16.05.2013. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2013
Z dnia 31.01.2013. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2013
Z dnia 31.01.2013. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2013
Z dnia 31.01.2013. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2013. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2013
Z dnia 24.01.2013. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

2012

Raport bieżący nr 19/2012
Z dnia 7.12.2012. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 18/2012
Z dnia 7.12.2012. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 7 grudnia 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2012
Z dnia 30.10.2012. Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2012
Z dnia 30.10.2012. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2012
Z dnia 23.10.2012. Aneks do umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2012
Z dnia 19.10.2012. Transakcje na akcjach Spółki Członków Zarządu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2012
Z dnia 06.07.2012. Uzupełnienie raportów bieżących nr 10: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz nr 11: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2012
Z dnia 13.06.2012. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2012
Z dnia 13.06.2012. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2012
Z dnia 13.06.2012. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2012
Z dnia 12.06.2012. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2012
Z dnia 17.05.2012. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2012
Z dnia 17.05.2012. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2012
Z dnia 17.05.2012. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2012
Z dnia 27.04.2012. Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie 49% udziałów w spółce AutoR KSI Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2012
Z dnia 19.03.2012. Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego zwiększenia udziałów Emitenta w spółce zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2012
Z dnia 30.01.2012. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2012
Z dnia 30.01.2012. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2012
Z dnia 30.01.2012. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2011 r. Pobierz plik PDF

Załącznik do raportu nr1/2012 Pobierz plik PDF

2011

Raport bieżący nr 11/2011
Z dnia 28.10.2011. Aneks do umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2011
Z dnia 09.06.2011. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2011
Z dnia 29.04.2011. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2011
Z dnia 29.04.2011. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2010. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2011
Z dnia 28.04.2011. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 kwietnia 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2011
Z dnia 01.04.2011. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2011
Z dnia 01.04.2011. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2011
Z dnia 08.02.2011. Korekta raportu nr 2/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2011
Z dnia 28.01.2011. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2011
Z dnia 21.01.2011. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2011
Z dnia 21.01.2011. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010 r. Pobierz plik PDF

Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2015  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2021 Korekta
Z dnia 13.05.2021. Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2021
Z dnia 07.05.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2021
Z dnia 23.04.2021. Zgłoszenie wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zwołanego na dzień 14 maja 2021 r. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik 1, Pobierz plik PDF – załącznik 2

Raport bieżący nr 4/2021
Z dnia 16.04.2021. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF , Pobierz plik PDF – załącznik 1, Pobierz plik PDF – załącznik 2

Raport bieżący nr 3/2021
Z dnia 26.03.2021. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2021
Z dnia 08.03.2021. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2021
Z dnia 29.01.2021. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r. Pobierz plik PDF

2020

Raport bieżący nr 36/2020
Z dnia 25.11.2020. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 35/2020
Z dnia 25.11.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 34/2020
Z dnia 20.11.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 33/2020
Z dnia 03.11.2020. Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF załącznik – zaproszenie do składania ofert

Raport bieżący nr 32/2020
Z dnia 02.11.2020. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Emitenta Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 31/2020
Z dnia 28.10.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 30/2020
Z dnia 26.10.2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 29/2020
Z dnia 21.10.2020. Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 21 października 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 28/2020
Z dnia 16.10.2020. Ponowna zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plki PDF  załącznik

Raport bieżący nr 27/2020
Z dnia 15.10.2020. Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 26/2020
Z dnia 25.09.2020. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF załącznik – ogłoszenie o zwołaniu NWZ, Pobierz plik PDF – załącznik – projekty uchwał na NWZ

Raport bieżący nr 25/2020
Z dnia 02.09.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 24/2020
Z dnia 20.08.2020. Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 23/2020
Z dnia 18.08.2020. Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 22/2020
Z dnia 18.08.2020. Nabycie znacznego pakietu akcji. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 21/2020
Z dnia 18.08.2020. Nabycie akcji własnych. RPobierz plik PDF

Raport bieżący nr 20/2020
Z dnia 13.08.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 19/2020
Z dnia 22.07.2020. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 18/2020
Z dnia 22.07.2020. Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2020
Z dnia 21.07.2020. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2020
Z dnia 09.07.2020. Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 09 lipca 2020 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2020
Z dnia 09.07.2020. Korekta raportu bieżącego nr 14/2020 dotyczącego proponowanych  zmian projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2020
Z dnia 08.07.2020. Proponowane zmiany projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2020
Z dnia 29.06.2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosówna Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2020
Z dnia 29.06.2020. Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 11/2020
Z dnia 25.06.2020. Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 10/2020
Z dnia 22.06.2020. Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF – załącznik

Raport bieżący nr 9/2020
Z dnia 03.06.2020. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz plik PDF, Pobierz plik PDF- załącznik , Pobierz plik PDF – załącznik, Pobierz plik PDF – załącznik,

Raport bieżący nr 8/2020
Z dnia 05.05.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2020
Z dnia 29.04.2020. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Pobierz plik PDF Pobierz Załącznik

Raport bieżący nr 6/2020
Z dnia 30.03.2020. Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2020
Z dnia 30.03.2020. Korekta raportu rocznego za 2019 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2020
Z dnia 16.03.2020. Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2020
Z dnia 28.02.2020. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2020
Z dnia 10.02.2020. Informacja dotycząca wykorzystania projektu budowlanego CBR. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2020
Z dnia 16.01.2020. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Pobierz plik PDF

2019

Raport bieżący nr 13/2019
Z dnia 27.08.2019. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2019
Z dnia 26.06.2019. Informacja dotycząca weryfikacji płynności akcji Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2019
Z dnia 31.05.2019. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2019
Z dnia 28.05.2019. Powołanie członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2019
Z dnia 28.05.2019. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2019
Z dnia 02.05.2019. Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2019
Z dnia 30.04.2019. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2019
Z dnia 30.04.2019. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2019
Z dnia 30.04.2019. Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2019
Z dnia 02.04.2019. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2019
Z dnia 14.03.2019. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2019
Z dnia 05.03.2019. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2019
Z dnia 23.01.2019. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Pobierz plik PDF

2018

Raport bieżący nr 18/2018
Z dnia 27.11.2018. Informacja dotycząca umowy znaczącej.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2018
Z dnia 15.11.2018. Transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2018
Z dnia 06.11.2018. Informacja dotycząca planowanej sprzedaży udziałów spółki zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2018
Z dnia 31.10.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierze plik PDF

Raport bieżący nr 14/2018
Z dnia 30.07.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2018
Z dnia 09.07.2018. Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2018
Z dnia 25.06.2018. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2018
Z dnia 13.06.2018. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2018
Z dnia 11.06.2018. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2018
Z dnia 11.06.2018. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2018
Z dnia 11.06.2018. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2018
Z dnia 11.05.2018. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.
Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2018
Z dnia 11.05.2018. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2018
Z dnia 27.04.2018. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2018
Z dnia 27.03.2018. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2018
Z dnia 12.03.2018. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2018
Z dnia 01.03.2018. Podpisanie Listu intencyjnego z Groclin SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2018
Z dnia 23.01.2018. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r. Pobierz plik PDF

2017

Raport bieżący nr 17/2017
Z dnia 07.12.2017. Informacja dotycząca umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2017
Z dnia 03.11.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2017
Z dnia 11.08.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2017
Z dnia 07.07.2017. Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2017
Z dnia 29.05.2017. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2017
Z dnia 29.05.2017. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2017
Z dnia 28.04.2017. Korekta raportu bieżącego nr 7/2017. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2017
Z dnia 28.04.2017. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2017
Z dnia 28.04.2017. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2017
Z dnia 28.04.2017. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2017 Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2017
Z dnia 28.04.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2017
Z dnia 03.04.2017. Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2017
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2017
Z dnia 10.03.2017. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2017 korekta raportu
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2017
Z dnia 27.02.2017. Informacja dotycząca warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2017
Z dnia 25.01.2017. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. Pobierz plik PDF

2016

Raport bieżący nr 15/2016
Z dnia 07.09.2016. Podpisanie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2016
Z dnia 04.08.2016. Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2016
Z dnia 08.06.2016. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 czerwca 2016 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2016
Z dnia 08.06.2016. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2016
Z dnia 25.05.2016. Informacja potwierdzająca warunkową możliwość zawarcia umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2016
Z dnia 16.05.2016. Zapłata należności z umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2016
Z dnia 13.05.2016. Przesuniecie daty publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2016. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2016
Z dnia 11.05.2016. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2016

Z dnia 11.05.2016. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF (ogłoszenie)  Pobierz plik PDF (załącznik)

Raport bieżący nr 6/2016
Z dnia 10.05.2016. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2016
Z dnia 9.05.2016. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2016
Z dnia 18.03.2016. Zawarcie umowy znaczącej Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2016
Z dnia 10.03.2016. Wniosek do sądu dotyczący umowy znaczącej Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2016
Z dnia 27.01.2016. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2016
Z dnia 27.01.2016. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2015 r. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2016. Pobierz plik PDF

2015

Raport bieżący nr 17/2015
Z dnia 28.12.2015. Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2015
Z dnia 08.12.2015. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2015
Z dnia 09.06.2015. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2015
Z dnia 30.04.2015. Korekta raportu nr 11/2015 – Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2015
Z dnia 29.04.2015. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2015
Z dnia 29.04.2015. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2015
Z dnia 29.04.2015. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2015
Z dnia 29.04.2015. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2015
Z dnia 29.04.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2015
Z dnia 29.04.2015. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2015
Z dnia 02.04.2015. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2015
Z dnia 02.04.2015. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2015
Z dnia 01.04.2015. Rekomendacja w przedmiocie wypłaty dywidendy.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2015
Z dnia 05.03.2015. Aktualizacja umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2015
Z dnia 03.02.2015. Uzyskanie przez PROCAD SA statusu Autodesk Platinum Partner. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2015
Z dnia 29.01.2015. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2015
Z dnia 29.01.2015. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2014 r.  Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 1/2015. Pobierz plik PDF

2014

Raport bieżący nr 9/2014
Z dnia 11.07.2014. Zmniejszenie udziału poniżej 10% w kapitale zakładowym Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2014
Z dnia 23.05.2014. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2014
Z dnia 15.05.2014. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2014
Z dnia 15.05.2014. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2013.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2014
Z dnia 15.05.2014. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 15 maja 2014 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2014
Z dnia 17.04.2014. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2014
Z dnia 17.04.2014. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2014
Z dnia 29.01.2014. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2013 r.  Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2014. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2014
Z dnia 22.01.2014. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.  Pobierz plik PDF

2013

Raport bieżący nr 12/2013
Z dnia 10.12.2013. Zmiana udziału o 2% w kapitale zakładowym Emitenta. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2013
Z dnia 27.08.2013. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2013
Z dnia 14.06.2013. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2013
Z dnia 14.06.2013. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2013
Z dnia 14.06.2013. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2012.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2013
Z dnia 14.06.2013. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 14 czerwca 2013 r.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2013
Z dnia 16.05.2013. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2013
Z dnia 16.05.2013. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA.  Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2013
Z dnia 31.01.2013. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2013
Z dnia 31.01.2013. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2013
Z dnia 31.01.2013. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 r. Pobierz plik PDF
Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2013. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2013
Z dnia 24.01.2013. Zawarcie umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

2012

Raport bieżący nr 19/2012
Z dnia 7.12.2012. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 18/2012
Z dnia 7.12.2012. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 7 grudnia 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 17/2012
Z dnia 30.10.2012. Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 16/2012
Z dnia 30.10.2012. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 15/2012
Z dnia 23.10.2012. Aneks do umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 14/2012
Z dnia 19.10.2012. Transakcje na akcjach Spółki Członków Zarządu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 13/2012
Z dnia 06.07.2012. Uzupełnienie raportów bieżących nr 10: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz nr 11: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 12/2012
Z dnia 13.06.2012. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 11/2012
Z dnia 13.06.2012. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2012
Z dnia 13.06.2012. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2012
Z dnia 12.06.2012. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2012
Z dnia 17.05.2012. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2012
Z dnia 17.05.2012. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2012
Z dnia 17.05.2012. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2012
Z dnia 27.04.2012. Nabycie aktywów o znacznej wartości – nabycie 49% udziałów w spółce AutoR KSI Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2012
Z dnia 19.03.2012. Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego zwiększenia udziałów Emitenta w spółce zależnej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2012
Z dnia 30.01.2012. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2012
Z dnia 30.01.2012. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2012
Z dnia 30.01.2012. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2011 r. Pobierz plik PDF

Załącznik do raportu nr1/2012 Pobierz plik PDF

2011

Raport bieżący nr 11/2011
Z dnia 28.10.2011. Aneks do umowy znaczącej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 10/2011
Z dnia 09.06.2011. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 9/2011
Z dnia 29.04.2011. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 8/2011
Z dnia 29.04.2011. Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2010. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 7/2011
Z dnia 28.04.2011. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 28 kwietnia 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 6/2011
Z dnia 01.04.2011. Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 5/2011
Z dnia 01.04.2011. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 4/2011
Z dnia 08.02.2011. Korekta raportu nr 2/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 3/2011
Z dnia 28.01.2011. Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 2/2011
Z dnia 21.01.2011. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 1/2011
Z dnia 21.01.2011. Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010 r. Pobierz plik PDF

Załącznik do raportu bieżącego nr 1/2015  Pobierz plik PDF

Zamknij