Dywidenda

PROCAD

Dywidenda

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021 w wysokości 782 871,02 zł zł w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją Zarządu (Pobierz plik PDF).

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2020 w wysokości 887.603,19 zł zł w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją Zarządu (Pobierz plik PDF).

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok 2019 w wysokości 1.495.688,34 zł w całości ze środków kapitału zapasowego.

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2018 w wysokości 472.191,69 zł w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją Zarządu (Pobierz plik PDF), w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego, na które Emitent uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1.

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2017 w wysokości 369 816,86 zł w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją Zarządu (Pobierz plik PDF), w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego, na które Emitent uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1.

2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 211 311,38 zł w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją Zarządu, w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi rozwoju Centrum Badawczo-Rozwojowego, na które Emitent uzyskał warunkowe dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1.

2015

Wysokości dywidendy: 811 710,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2014 w kwocie 792 099,29 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 19 610,71 zł. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,09 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 8 maja 2015 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 25 maja 2015 r.

2014

Wysokości dywidendy: 631 330,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2013. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,07 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 23 maja 2014 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 9 czerwca 2014 r.

2013

Wysokości dywidendy: 626 686,69 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2012 w kwocie 692 728,70 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 4 643,31 zł. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,07 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 26 czerwca 2013 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 11 lipca 2013 r.

2011

Wysokości dywidendy: 811 710,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2010 w kwocie 692 728,70 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 118 981,30 zł. Część dywidendy przypadająca na 1 181 024 szt skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,09 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 20 maja 2011 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 8 czerwca 2011 r.

2010

Wysokości dywidendy: 324 270,64 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2009. Część dywidendy przypadająca na skupione przez spółkę akcje własne została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,04 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 10 czerwca 2010 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 30 czerwca 2010 r.

2009

Wysokości dywidendy: 1 082 280 zł, na którą składały się: w całości zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2008 w kwocie 973 437,56 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie
108 842,44 zł Część dywidendy przypadająca na skupione przez spółkę akcje własne została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,12 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 9 lipca 2009 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 28 lipca 2009 r.

Zamknij