Statut spółki

PROCAD

Statut spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCAD S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2017 r. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 15 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2017 r.

Pobierz plik PDF

Zamknij