Kalendarium

PROCAD

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń

2022
 
Termin Wydarzenie
05.07.2022 Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu – raport bieżący 19/2022
30.06.2022 Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu – raport bieżący 16/2022
03.06.2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący 15/2022
31.05.2022 Nabycie znacznego pakietu akcji przez członków porozumienia akcjonariuszy – raport bieżący 13/2022
13.05.2022 Informacja o przesłaniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta – raport bieżący 10/2022
28.04.2022 Raport roczny za rok 2021
30.03.2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCAD SA – raport bieżący 6/2022
31.01.2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku – raport bieżący nr 2/2022
31.01.2022 Nabycie znacznego pakietu akcji przez członków porozumienia akcjonariuszy – raport bieżący 1/2022
 
2021
 
Termin Wydarzenie
13.12.2021 Nabycie znacznego pakietu akcji przez członków porozumienia akcjonariuszy – raport bieżący 34/2021
30.11.2021 Zawiadomienie o podjęciu decyzji o podwyższeniu ceny, po której będą nabywane objęte wezwaniem akcje PROCAD SA – raport bieżący 26/2021
04.11.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący 22/2021
14.10.2021 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA – raport bieżący nr 19/2021
04.10.2021 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy – raport bieżący nr 17/2021
23.06.2021 Zbycie akcji własnych – raport bieżący 12/2021
16.04.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 4/2020
29.03.2021 Raport roczny za rok 2020
29.01.2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku – raport bieżący nr 1/2021
 

2020

 
Termin Wydarzenie
25.11.2020 Nabycie 519 014 sztuk akcji własnych – raport bieżący nr 35/2020
03.11.2020 Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta – raport bieżący nr 33/2020
18.08.2020 Nabycie 2 119 168 sztuk akcji własnych – raport bieżący nr 21/2020
21.07.2020 Rozpoczęcie skupu akcji własnych Emitenta – raport bieżący nr 18/2020
03.06.2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 9/2020
30.03.2020 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019
16.03.2020 Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta – raport bieżący nr 4/2020
16.01.2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku – raport bieżący nr 1/2020
 
2019
 
Termin Wydarzenie
28.05.2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
30.04.2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 6/2019
29.03.2019 Skonsolidowany raport roczny za rok 2018
30.01.2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku – raport bieżący nr 1/2019
 
2018
 
Termin Wydarzenie
15.11.2018 Transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej – raport bieżący nr 17/2018
11.06.2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję – raport bieżący nr 9/2018
11.06.2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
11.05.2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 6/2018
30.03.2018 Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
23.01.2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku – raport bieżący nr 1/2018
 
2017
 
Termin Wydarzenie
07.07.2017 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – raport bieżący nr 14/2017
29.05.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
28.04.2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 8/2017
31.03.2017 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
25.01.2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku – raport bieżący nr 1/2017
 
2016
 
Termin Wydarzenie
08.06.2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
11.05.2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 7/2016
21.03.2016 Skonsolidowany raport roczny za rok 2015
27.01.2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku – raport bieżący nr 2/2016
 
2015
 
Termin Wydarzenie
29.04.2015 Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2014 – raport bieżący nr 11/2015
29.04.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
02.04.2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 6/2015
17.03.2015 Skonsolidowany raport roczny za rok 2014
29.01.2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku – raport bieżący nr 2/2015
 
2014
 
Termin Wydarzenie
11.07.2014 Zmniejszenie udziału poniżej 10% w kapitale zakładowym Emitenta – raport bieżący nr 9/2014
15.05.2014 Decyzja o wypłacie dywidendy – raport bieżący nr 6/2014
15.05.2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
17.04.2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 4/2014
17.03.2014 Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
22.01.2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku – raport bieżący nr 1/2014
 
2013
 
Termin Wydarzenie
10.12.2013 Zmiana udziału o 2% w kapitale zakładowym Emitenta
14.06.2013 Decyzja o wypłacie dywidendy – raport bieżący nr 8/2013
14.06.2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
21.03.2013 Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
31.01.2013 Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 4/2013
31.01.2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku – raport bieżący nr 3/2013
 
2012
 
Termin Wydarzenie
07.12.2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
12.06.2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
19.03.2012 Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
30.01.2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku – raport bieżący nr 3/2012
30.01.2012 Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 2/2012
 
2011
 
Termin Wydarzenie
28.04.2011 Decyzja o wypłacie dywidendy – raport bieżący nr 8/2011
28.04.2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
21.03.2011 Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
28.01.2011 Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 3/2011
21.01.2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku – raport bieżący nr 2/2011
 
2010
 
Termin Wydarzenie
31.12.2010 Zwiększenie udziału o ponad 2% – raport bieżący nr 116/2010.
31.12.2010 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 25 października 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku – raport bieżący nr 115/2010.
08.12.2010 Zmiana składu Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 101/2010.
08.12.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
29.10.2010 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 1 września do 21 października 2010 roku – raport bieżący nr 72/2010.
06.09.2010 Zmniejszenie udziału poniżej 5% w kapitale zakładowym emitenta – raport bieżący nr 38/2010
01.09.2010 Rozpoczęcie skupu akcji własnych celem umorzenia
09.08.2010 Zmniejszenie udziału poniżej 10% w kapitale zakładowym emitenta – raport bieżący nr 31/2010
25.05.2010 Zmniejszenie udziału o 2% – raport bieżący nr 27/2010
25.05.2010 Przekroczenie progu 10% akcji – raport bieżący nr 26/2010
13.05.2010 Decyzja o wypłacie dywidendy – raport bieżący nr 22/2010
13.05.2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
31.03.2010 Umowa zakupu nieruchomości gruntowej – raport bieżący nr 16/2010
19.03.2010 Zmiana składu Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 14/2010
02.03.2010 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości gruntowej – raport bieżący nr 12/2010
26.02.2010 Rozszerzenie na wniosek akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – raport bieżący nr 11/2010
26.02.2010 Nabycie 51% udziałów w spółce AutoR KSI Sp z o.o. – raport bieżący nr 10/2010
26.02.2010 Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej z AutoR KSI – raport bieżący nr 9/2010
19.02.2010 Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 8/2010
19.02.2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 7/2010
04.02.2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej z AutoR KSI – raport bieżący nr 5/2010
02.02.2010 Zawarcie nowej umowy z Autodesk – raport bieżacy nr 4/2010
29.01.2010 Transakcje na akcjach Spółki Członka Zarządu – raport bieżący nr 3/2010
29.01.2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku – raport bieżący nr 2/2010
 
2009
 
Termin Wydarzenie
31.12.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 28 października do 24 grudnia 2009 roku i zakończenie skupu – raport bieżący nr 182/2009.
28.10.2009 Podpisanie Listu Intencyjnego z AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. J. – raport bieżący nr 178/2009.
28.10.2009 Przekroczenie progu 10% akcji – raport bieżący nr 177/2009.
28.10.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 1 września do 21 października 2009 roku – raport bieżący nr 176/2009.
07.10.2009 Przekroczenie progu 5% akcji – raport bieżący nr 166/2009.
04.09.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 27 lipca do 31 sierpnia 2009 roku – raport bieżący nr 143/2009.
31.08.2009 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2009 roku.
31.07.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 7 lipca do 24 lipca 2009 roku – raport bieżący nr 117/2009
28.07.2009 Wypłata dywidendy za rok 2008 – 12 gr / akcję
01.07.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 26 maja do 24 czerwca 2009 roku – raport bieżący nr 101/2009
30.06.2009 Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w kapitale zakładowym Emitenta – raport bieżący nr 100/2009
19.06.2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu – raport bieżący nr 95/2009
19.06.2009 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję – raport bieżący nr 94/2009
19.06.2009 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję – raport bieżący nr 93/2009
18.06.2009 Decyzja o wypłacie dywidendy za rok 2008 – raport bieżący nr 92/2009
18.06.2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 18 czerwca 2009 – raport bieżący nr 91/2009
09.06.2009 Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 83/2009
02.06.2009 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – raport bieżący nr 77/2009
29.05.2009 Przekroczenie progu 5% akcji – raport bieżący nr 75/2009
29.05.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 11 maja do 25 maja 2009 roku – raport bieżący nr 74/2009
26.05.2009 Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 69/2009
21.05.2009 Przekroczenie progu 5% akcji – raport bieżący nr 66/2009
15.05.2009 Publikacja raportu kwartalnego – skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2009 roku
15.05.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 23 marca do 8 maja 2009 roku – raport bieżący nr 62/2009
15.05.2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 59/2009
30.04.2009 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok.
30.04.2009 Publikacja raportu rocznego za 2008 rok.
30.04.2009 Aneks do umowy znaczącej – raport bieżący nr 49/2009
29.04.2009 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2008 – raport bieżący nr 45/2009
20.03.2009 Skup akcji własnych w celu umorzenia – aneks do umowy z Domem Maklerskim – raport bieżący nr 19/2009
06.03.2009 Aneks do umowy znaczącej – raport bieżący nr 18/2009
05.03.2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku – raport bieżący nr 17/2009
27.02.2009 Publikacja raportu kwartalnego – skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku
24.02.2009 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu – raport bieżący nr 16/2009
23.02.2009 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 23 lutego 2009 – raport bieżący nr 15/2009
13.02.2009 Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 14/2009
13.02.2009 Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 4 lutego do 6 lutego 2009 roku – raport bieżący nr 13/2009
12.02.2009 Zaprzestanie przekazywania informacji o miesięcznych przychodach Spółki – raport bieżący nr 12/2009
02.02.2009 Rozpoczęcie skupu akcji własnych w celu umorzenia – raport bieżący nr 8/2009
29.01.2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku – raport bieżący nr 6/2009
26.01.2009 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu – raport bieżący nr 5/2009
16.01.2009 Wybór firmy inwestycyjnej do przeprowadzenia skupu akcji własnych – raport bieżący nr 4/2009
16.01.2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA – raport bieżący nr 3/2009
09.01.2009 Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej – raport bieżący nr 1/2009
 
2008
 
Termin Wydarzenie
15.01.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za grudzień 2007 r.
14.02.2008 Publikacja raportu kwartalnego za IV kw. 2007 r.
14.02.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za styczeń 2008 r.
14.03.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za luty 2008 r.
14.04.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za marzec 2008 r.
05.05.2008 Publikacja raportu kwartalnego za I kw. 2008 r.
15.05.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za kwiecień 2008 r.
06.06.2008 Publikacja raportu rocznego za 2007 r.
13.06.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za maj 2008 r.
14.07.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za czerwiec 2008 r.
04.08.2008 Publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2008 r.
14.08.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za lipiec 2008 r.
12.09.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za sierpień 2008 r.
30.09.2008 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2008 r.
14.10.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za wrzesień 2008 r.
04.11.2008 Publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2008 r.
17.11.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za październik 2008 r.
12.12.2008 Raport bieżący: przychody ze sprzedaży za listopad 2008 r.

Zamknij