Inwestorzy

PROCAD

Inwestorzy

PROCAD SA zadebiutowała 15 stycznia 2007 roku jako 287 spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA.

26 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę w sprawie wycofania akcji Spółki z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Z dniem 29 lipca 2022 roku nastąpiło wycofanie akcji PROCAD SA z obrotu na Głównym Rynku GPW.

Spółka jest jednym z czołowych dostawców na rynku profesjonalnego oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy projektowania (CAD). Rozwiązania oferowane przez PROCAD SA wykorzystywane są m.in. przez pracownie architektoniczne, inżynieryjne i mechaniczno-technologiczne. Oferta obejmuje również systemy operacyjne, oprogramowanie graficzne, biurowe oraz narzędziowe, a także specjalistyczny sprzęt komputerowy, stanowiący platformę dla oprogramowania CAD. Wdrażane przez spółkę systemy w głównej mierze oparte są na technologii światowego lidera, notowanej na amerykańskim NASDAQ spółki Autodesk Inc.

Sekcja Dla Inwestorów została stworzona aby w jak najlepszym stopniu informować o dokonaniach i planach PROCAD SA. Sekcja zawiera m.in. raporty bieżące i okresowe, pełną treść prospektu emisyjnego, statystyki notowań giełdowych, kalendarium wydarzeń.

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI SPÓŁKI

Tekst ogłoszenia: Pobierz plik PDF. Tekst ogłoszenia dostępny jest także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Tekst ogłoszenia: Pobierz plik PDF. Tekst ogłoszenia dostępny jest także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Formularz zapisu: Pobierz plik PDF.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się się 30 czerwca 2022 roku,
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215.
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie: Pobierz plik PDF.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PROCAD S.A.

Ogłoszone 4 października 2021 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA, w ramach którego przyjmowane był zapisy do 6 grudnia, zostało rozliczone 13 grudnia 2021 roku. W wezwaniu wzywający nabyli łącznie 633.776 akcji Spółki, stanowiące 7,03% udziału w kapitale zakładowym.
W dniu 2.12.2021 została zmieniona cena w wezwaniu z 1,80zł na 2,10zł.
Pełna treść zaktualizowanego o nową cenę wezwania dostępna jest w pliku PFD: Pobierz plik PDF

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
dnia 14 maja 2021 roku: Pobierz plik PDF 

Informujemy, że ogłoszony w dniu 3 listopada 2020 roku skup akcji własnych został zakończony i rozliczony w dniu 25.11.2020 r. Informacje na temat skupu dostępne są w raportach bieżących:

Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 20.11.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 25.11.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Informujemy, że ogłoszony w dniu 22 lipca 2020 roku skup akcji własnych został zakończony i rozliczony w dniu 17.08.2020 r. Informacje na temat skupu dostępne są w raportach bieżących:

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 13.08.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 18.08.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,  rozpoczęło się 29 czerwca 2020 roku i zakończyło się, po ogłoszonej przewie w obradach, 09 lipca 2020 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA od przerwy: Pobierz plik PDF

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przerwie w dniu 9 lipca 2020 r.: Pobierz plik PDF


Sekcja Dla Inwestorów została stworzona, by w jak najlepszym stopniu informować Państwa o dokonaniach i planach PROCAD SA. Dlatego stworzyliśmy szeroką bazę informacyjną, zawierającą m.in. raporty bieżące i okresowe, pełną treść prospektu emisyjnego, statystyki notowań giełdowych, kalendarium. Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu.

Tych z Państwa, którzy na bieżąco chcieliby śledzić wydarzenia w PROCAD SA zapraszamy do zaprenumerowania Biuletynu Inwestora.


PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie zamieszczonych informacji. Mają one wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

UE_logo1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
UE_logo2
Zamknij