Polityka wynagrodzeń

PROCAD

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROCAD SA

została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku Pobierz plik PDF

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCAD SA o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020

przyjęte przez Radę Nadzorczą 16 kwietnia 2021 roku i pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14 maja 2021 roku. Pobierz plik PDF
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Pobierz plik PDF

Zamknij