Rada Nadzorcza

PROCAD

Rada Nadzorcza


Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 – 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 – 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, Od 2005 do 2015 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. W latach 2005-2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. (od  2018 – pod nazwą Prosper Capital Dom Maklerski) Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik jest od 2020 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl


Andrzej Chmielecki – Sekretarz

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1997 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym  i Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1999-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do października 2014 jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA. Do marca 2015 zatrudniony w PKO Banku Polskim SA. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą VIRTUS, wykonując usługi B2B na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Ekspert w dziedzinie raportowania niefinansowego oraz stosowania RODO. Obecnie, od lutego 2020 roku, jest Wiceprezesem Zarządu spółki publicznej Vistal Gdynia SA oraz prowadzi w ograniczonym zakresie własną działalność gospodarczą pod firmą VIRTUS, wykonując usługi kontraktowego inspektora ochrony danych osobowych dla kilku podmiotów gospodarczych, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Ekspert w dziedzinie raportowania niefinansowego oraz etyki w biznesie.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl


Mariusz Jagodziński

Absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 – 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI, a następnie powierzono mu funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. W okresie grudzień 2005 r. do listopad 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w w Future Capital Sp. z o.o. Równolegle od września 2016 r. rozpoczął współpracę z AgioFunds TFI SA, jako Doradca Inwestycyjny, a od grudnia 2019 r. objął w towarzystwie funkcję  Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie, następnie od maja 2020 r. objął funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto pan Mariusz Jagodziński pełni obecnie funkcję członka rady nadzorczej spółki Autor sp. z o.o. w likwidacji.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl


Czesław Pospieszyński

Jest magistrem ekonomii i licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 152). Był uczestnikiem szeregu kursów i szkoleń z zakresu analizy technicznej, strategii inwestycyjnych, psychologii inwestowania, zarządzania kapitałem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku kapitałowego (analizy finansowe, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie funduszami) oraz w podmiotach korporacyjnych z zakresu controllingu i analiz finansowych. Sprawował funkcję członka rad nadzorczych z ramienia instytucji finansowych w spółkach publicznych.

Czesław Pospieszyński jest członkiem niezależnym.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl


Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku architekta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną w Gdańsku.Z grupą projektową AGREST group wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Od stycznia 2020 roku współtworzy firmę Arkano sp. z o.o. sp. k. zajmującą się generalnym wykonawstwem na zasadzie zaprojektuj i wybuduj.

Hubert Kowalski jest członkiem niezależnym.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

Regulamin Rady Nadzorczej – Pobierz plik PDF

Zamknij