Walne zgromadzenie

PROCAD

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki PROCAD SA. Jego podstawowe kompetencje zostały określone w Statucie Spółki i Regulaminie WZA.

Regulamin Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz plik

Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki PROCAD SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Pobierz plik

Klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy PROCAD SA: Pobierz plik PDF

Zapisy audio z przebiegu Walnych Zgromadzeń PROCAD SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 listopada 2021r. część pierwsza: https://youtu.be/Zaq0S21B5Gc
część druga (po przerwie ogłoszonej do 8.12.2021): https://youtu.be/PVQOQxtVyT8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2020r. : https://youtu.be/DTne6Qf8AnA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 maja 2019r. : https://youtu.be/ns7Swq3DPCE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11 czerwca 2018r. : https://youtu.be/r2_a0MbhhcQ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2017 r. : https://youtu.be/9D-fvkFDQFk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. : https://youtu.be/4_Ub_naUO0Q

Zamknij